Riaditeľské voľno 15.10. 2021

Riaditeľka Základnej školy v Malej Ide oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách …v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

udeľuje  z dôvodu metodického dňa učiteľov

15. októbra 2021

riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 9. ročníka.

V prevádzke nebude ani školský klub detí.

Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 18.10. 2021.

Žiaci budú v daný deň odhlásení z obedov v školskej jedálni.

Mgr. Alžbeta Ličková
riaditeľka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *