Európsky deň jazykov 6.B

Pri príležitosti európskeho dňa jazykov si žiaci 6.B vyskúšali, ako by
sa dohovorili v niektorých krajinách. Taktiež spoznávali vlajky
rôznych krajín a pozdravy, ktoré používajú mladí ľudia. Žiaci boli súťaživí
a v cudzej krajine by sa nestratili.