Podporme Deň narcisov 2023

Tento rok sa Deň narcisov koná 20. apríla (už tento štvrtok). Liga proti rakovine v tomto čase už tradične organizuje verejnoprospešné zbierky na pomoc pacientom s týmto ochorením. Aj naša škola sa chce zapojiť do tejto iniciatívy zbierkou pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie v Košiciach. Zbierka sa bude konať počas celého dňa v priestoroch školy, počas ktorého budú chodiť žiaci 9. ročníka po triedach s krabičkou, do ktorej môžete prispieť. Prípadne kto nestihne prispieť v tento deň, môže takto urobiť ešte počas budúceho týždňa. Budeme vďační za každý príspevok.