Maxikrížovka

Na hodinách čítania sa žiaci 2. ročníka venujú nielen povinným textom, ale hodiny si spestrujú aj mimočítankovými aktivitami. Obľúbený je najmä školský časopis Vrabček, v ktorom okrem zaujímavých textov hľadajú odpovede na hádanky, rôzne rébusy, lúštia číslicové a písmenkové krížovky. Výhercom v riešení februárovej Maxikrížovky sa stal žiak 2.B triedy Matúš Kožej, ktorý bol odmenený zaujímavými cenami.                     

Zapísala: PaedDr. Milichovská, I.