Krajské kolo OLOV

Naši žiaci sa zúčastnili krajského kola Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV). Pri otváracom ceremoniáli okúsili atmosféru Olympiády. Našu školu reprezentovalo 8 členné družstvo zložené z párov chlapec a dievča zo 6. až 9. ročníka. Sára Salónová, Šimon Kondor, Rita Kretovičová, Martin Krajňák, Barbora Juhan, Kristián Bokor, Zuzana Cirbusová a Ivan Huňady absolvovali prekážkovú dráhu, ktorá overila ich rýchlosť a obratnosť.

Ďakujeme za reprezentáciu školy.