Po prázdninách späť do školy

Školské vyučovanie na prvom stupni ZŠ bude naďalej prebiehať v nezmenenom režime, t. j. ako pred veľkonočnými prázdninami. Znamená to, že vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenie mobility, bude prezenčné vyučovanie prednostne určené pre deti a žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Určuje to rozhodnutie ministra zverejnené 31. marca 2021.

Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania s výnimkou skupiny žiakov 5 + 1 IX. ročníka (tí sa naďalej vzdelávajú prezenčne).

Pri nástupe žiakov na prezenčné vyučovanie je naďalej potrebné predložiť:

  • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom žiaka (pozri Príloha č.1)
  • Negatívny test zákonného zástupcu žiaka  na ochorenie Covid-19, nie starší ako 7 dní – k nahliadnutiu
  • Negatívny test žiaka nad 10 rokov na ochorenie Covid-19, nie starší ako 7 dní – k nahliadnutiu.

vedenie školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *