Organizácia vyučovania a prevádzka školy v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia!

Nový školský rok 2021/2022 prináša opäť určité obmedzenia vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zostavilo manuál „ŠKOLSKÝ SEMAFOR“ na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. Sumarizuje prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19 . Aktuálna verzia manuálu je platná a účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle ministerstva: www.minedu.sk/skolsky-semafor.

Odporúčame Vám  oboznámiť sa s ním. (príloha 1)

Nakoľko stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí, na jeho základe sme vypracovali „Pokyny upravujúce podmienky prevádzky, vnútorného režimu školy a výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021“. (príloha 2)

V prípade otázok, prosím, aby ste sa obrátili na triednych učiteľov resp. vedenie školy.

Zároveň Vás prosím o súčinnosť, trpezlivosť a porozumenie v tejto stále zložitej celospoločenskej situácii. Prajem Vám/nám predovšetkým pevné zdravie a vzájomnú pomoc a pochopenie.

Mgr. Alžbeta Ličková, riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *