Nové číslo školského časopisu Štvorlístok 02/2021

Milí malí i veľkí čitatelia nášho školského časopisu Štvorlístok, srdečne Vás všetkých pozdravujeme zo stránok druhého -„zimného“ čísla.

Možno si poviete, že čo také a koľko toho sa mohlo udiať za dva mesiace, ktoré ubehli od vydania jesenného čísla! Nuž, zostanete prekvapení, keď po prelistovaní a prečítaní Štvorlístka do posledného písmenka, zistite, že veru, bolo čo čítať a na čo pozerať!


To všetko sú výsledky Vašej usilovnej práce a tvorivej námahy! S pomocou svojich p. učiteľov, p.čiteliek a p. vychovávateliek ste vytvárali krásne vianočné diela vo forme pohľadníc, ozdôb, dekorácií.
Navštívili ste rôzne zaujímavé miesta, zúčastnili a zapojili ste sa do súťaží či pekných aktivít pre pomoc a potešenie osamelých ľudí….. Vidieť, že Vám záleží na zdraví našej planéty, že si radostne osvojujete praktiky, ktoré pomáhajú našej planéte a nám všetkým na nej, dýchať sviežejší vzduch…..


Takže – vyslovené v skratke – na stránkach Štvorlístka nájdete kúsky dobra, ktoré ste rozsiali svojou
trpezlivosťou, zaangažovaním, ochotou, láskou, dobrotou, úsmevom, šikovnosťou. Všetci sa tešíme z
toho, že nám ani vírus nezabráni byť pre seba navzájom DAROM. Pevne veríme, že chuť obdarúvať sa zostane prítomná v našich životoch nielen počas sviatkov Vianoc, ale v každú chvíľu nového roka.


Redakčná rada