„Hlavná cena“ v súťaži Spotreba pre život

Keď sa darí, tak sa darí …

V máji 2023 vydal redakčný tím Tobiáš Kall, Jakub MudryDávid Kövér   školský časopis pod názvom Cirkulátor, ktorý putoval na 26. ročník celoslovenskej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov – Spotreba pre život.  V časopise sa venovali téme – „Podpora obehovej ekonomike“. V súťaži získali „Hlavnú cenu“ a redakčný tím sa zúčastnil slávnostného odovzdávania cien v dňoch 14. a 15. júna 2023 v Červenom Kláštore v Pieninskom národnom parku. Odmenou boli nielen diplom a vecné ceny, ale aj dva júnové dni v Kúpeľoch v Červenom Kláštore.

Ak sa chcete dozvedieť, ako i Vy môžete pomáhať k podpore cirkulárnej ekonomiky,  prečítajte si  úspešné  číslo časopisu CIRKULÁTOR-a na našej webovej stránke. Ďakujeme pani PaedDr. S. Barbušovej  za jej odborné vedenie pri tvorbe časopisu.

Tobiáš Kall, Jakub Mudry – žiaci 9. roč.

Dávid Kövér – žiak 7. B – redaktori Cirkulátor-a