Noc výskumníkov

V mesiaci september 2021 sa žiaci 5.B triedy zapojili v rámci Európskej noci výskumníkov do výtvarnej súťaže – Nakresli pohľadnicu pre svojho vedca a vyhraj LEGO!

Pani učiteľka Milichovská viedla so žiakmi motivačný rozhovor, v ktorom žiakom vysvetlila význam práce našich vedcov v rôznych odvetviach. Zdôraznila, že najdôležitejšie sú vedecké výskumy v zdravotníctve, ktorých výsledkami sú zachránené ľudské životy.

Žiačka VASILISA JEVGENIEVNA ARTYUKH sa rozhodla nakresliť obrázok Dr. Ing. Róbertovi Mistríkovi, slovenskému chemikovi a vedcovi, ktorý sa okrem inej vedeckej činnosti dlhodobo venuje výskumu agresívnej choroby prsníka.

So svojou kresbou sa stala víťazkou vo svojej kategórii. Samozrejme, že výhre sa veľmi potešila. Za víťazstvo a reprezentáciu školy ďakujeme.

Zapísala: PaedDr. Iveta Milichovská