Medzinárodný deň proti šikanovaniu a násiliu v škole

Minulý rok členské štáty UNESCO vyhlásili prvý novembrový štvrtok za Medzinárodný deň proti násiliu a šikanovaniu v škole. Keďže naša škola aktívne bojuje proti akýmkoľvek prejavom šikanovania a kyberšikanovania, rozhodli sme sa z príležitosti Medzinárodného dňa prejaviť našu nevôľu voči týmto negatívnym javom. Tento deň sme si prvýkrát pripomenuli aj na našej škole, kedy sa žiaci a učitelia našej školy vo štvrtok 4. novembra odeli do modrých farieb na protest proti šikanovaniu a na znak rovnosti medzi nami všetkými.

Je veľmi dôležité venovať pozornosť týmto prejavom a hlavne by ich nemal nikto z nás bagatelizovať. Ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne takmer celý systém – žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité vedieť o šikane čo najviac. Nezatvárajme oči pred šikanovaním. Šikana vo všetkých jej formách je porušením práv dieťaťa.

Nezabúdajme: Naše slová a skutky sú niečo, čo môže človeka pozdvihnúť, ale aj navždy veľmi zraniť. 

Mgr. Jakubovská