Bádateľské aktivity krúžku Cestujeme svetom

Krúžok Cestujeme svetom podporuje a rozvíja bádateľské činnosti žiakov na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Aktivity sa realizujú v rámci Projekt-u Gramotnosť. Pozrite si foto z oblasti fenológia. Sami zistíte, že tam patrí napr. skúmanie vegetačného krytu, skúmanie biodiverzity v blízkom okolí školy a bádania, čo sa skrýva za jesenným žltnutím lístia a jeho odpadom.

E. Kačmárová, L. Pillárová, VI. B