Geografický krúžok – Výroba hmloviny

Žiaci 5.B triedy si pod vedením svojej triednej pani učiteľky Takáčovej v rámci krúžku rozšírili tematický celok Naše miesto vo vesmíre. Čas strávený v záujmovom krúžku umožnil žiakom obohatiť získané poznatky tým, že si každý žiak vyrobil svoju vlastnú hmlovinu. Touto aktivitou sme si vytvorili svoj vlastný kúsok vesmíru.


Vypracovala: Mgr. Tatiana Takáčová