Krúžok Cestujeme svetom v Galérii Ľudovíta Felda

Členovia krúžku Cestujeme svetom v rámci Projekt-u Gramotnosť objavujú hlbšiu históriu Košického kraja. K nej patria aj nezabudnuté tragédie rokov 1938 – 1944 – deportácie ľudí židovskej národnosti. Navštívili sme Galériu Ľudovíta Felda na Puškinovej ulici, prezreli sme si umelecké bohatstvo rôznych maliarov, no najmä obrazy košického výtvarníka Ľ. Felda, ktorý prežil hrôzy Osvienčimu. Bol akýmsi kronikárom tých čias. Upútali nás všetky obrazy – zachycujúce holokaust i košické zákutia a bežný život remeselníkov a robotníkov. Odborný výklad sme si vypočuli od PhDr. J. Teššerovej, lektorky Kultúrneho centra Ľ. Felda.

K. Bačová, E. Kačmárová, VI. B