Návrat do školy -aktualizované

Vážení rodičia, milí žiaci I. stupňa!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a krízového štábu obce Malá Ida, po dohode s riaditeľkou školy, Vám oznamujeme, že od pondelka 8. februára 2021 žiaci I. stupňa prechádzajú na prezenčnú formu vzdelávania. 

Toto rozhodnutie bolo prijaté po predchádzajúcich  konzultáciách s Krízovým štábom  Košice – okolie a hygieničkou  RÚVZ Košice.

Žiadame  rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav dieťaťa a do školy poslali len dieťa, ktoré neprejavuje žiadne príznaky ochorenia (teplota, kašeľ, nádcha….). Dieťa s danými príznakmi bude ihneď vylúčené z prezenčného vyučovania!!!

UPOZORNENIE:

Prezenčná forma vyučovania sa bude denne prehodnocovať na základe aktuálnej epidemiologickej situácie.

Podmienkou nástupu žiaka je:

  • doložiť vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (pozri Príloha č. 1);
  • predložiť k nahliadnutiu výsledok negatívneho testu na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žiaka alebo výnimku z testovania.

* Pripomíname, že žiak je povinný mať na vyučovaní k dispozícii minimálne  dve rúška.

ŠKD bude v popoludňajšej prevádzke maximálne do 15:30 hod.

* Na základe rozhodnutia KSK sa od 08.02. 2021 neobnovujú žiacke spoje. Autobusová doprava ostáva v prázdninovom režime. Rodič si musí zabezpečiť doprava do/z školy individuálne.  

* V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak: (bližšie informácie v Prílohe č. 2 )

* ZUŠ Medzev do odvolania pokračuje vo vzdelávaní našich žiakov dištančnou formou vo všetkých odboroch.

Tešíme sa na Vás v pondelok.

vedenie školy, učitelia a pani vychovávateľky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *