Na pomoc rodičom

Vážení rodičia,

dávame Vám dať do pozornosti novovznikajúce poradenské centrum    
Mama, nie si sama.

Špecializuje sa na poradenstvo pre rodičov a deti s problémovým správaním (agresívne deti, úzkostné deti, deti vyvolávajúce konflikty s rovesníkmi, deti hyperaktívne a nepozorné, deti nezrelé, utiahnuté, s problémami so sociálnym prispôsobením a pod.). Vo svojej práci využíva terapiu hrou, filiálnu terapiu a individuálne poradenstvo zamerané na vzťahovú väzbu. Podrobnejšie informácie sú dostupné na www.mama-niesisama.weebly.com.