Jesenný zber papiera a PET vrchnákov

TRIEDAPAPIER  kg  Počet
kg na žiaka
Do zberu papiera  sa zapojilo počet žiakov z triedyPET VRCHNÁKY 

 
Počet ks na žiakaDo zberu vrchnákov sa zapojilo počet žiakov z triedy
I.A26315,6579046,52
I.B814,5413865770,34
II.A28416,763003176,63
II.B472,923940246,32
III.A3802083736196,66
III.B37020,631598,82
IV.A22211,176318315,97
IV.B261,413280182,22
V.A15610,452919194,63
V.B135,57,978661509,56
VI.A22611,9612764671,84
VI.B69733,264094194,94
VII.A1115,825045265,52
VIII.A1344,5714001466,74
IX.A51131,94000
IX.B60,412245132,18
SPOLU3649 kg  84820 ks  

Vyhodnotenie zberu papiera a PET vrchnákov bude po jarnom zbere.

Zapísala Mgr. D.Mihaľová