Malí výskumníci 5.A


Posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci 5.A triedy pripomenuli blížiace sa sviatky. Na základe vlastných poznatkov, v spoločnej diskusii, poukázali na rozdielne chápanie tohto sviatku doma i vo svete. Vyrezávanie tekvíc síce nie je súčasťou našej kultúry, no iniciatíva žiakov rozhodla čo bude programom záujmového krúžku. Žiakom pod vedením pani učiteľky Duhančíkovej sa podarilo vyhotoviť krásne tekvice, veď posúďte sami.