Informácie pre deviatakov

Termín konania prijímacích skúšok pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych zručností:

1. kolo prijímacích skúšok: 

 2. máj 2024 o 8:00 hod.

 3. máj 2024 o 8:00 v prípade podľa potreby, vzhľadom  na počet uchádzačov

2. kolo prijímacích skúšok:  

 6. máj 2024 o 8:00 hod.

 7. máj 2024 o 8:00 hod. v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov

Termín konania prijímacích skúšok pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych zručností (talentové skúšky):

1. termín 27. apríl 2024 a v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024

2. termín – 9. máj 2024 a v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod), § 68 ods.1

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.