Školské kolo Pytagoriády

V decembri sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Za každý ročník súťažili prihlásení žiaci. Tí najlepší z každého ročníka boli ocenení vecnou cenou a postupujú do okresného kola, kde im budeme držať prsty. Sú to títo žiaci:

3.ročník: Mudry

               Puszta

               Zhima

4. ročník: Andrejaninová

                Novotný

                Mondryová

                Petriľáková

5. ročník: Grodný

                Kožejová

                Artiukh

                Dzureň

6. ročník: Szantóová

                Helfen

                Ondrejová

7. ročník: Jakab