Deviataci na VSE City Run

Tohtoroční deviataci sa 12. mája 2022 zúčastnili  v historickom centre Košíc charitatívneho behu VSE CITY RUN.  Spolu s p. uč. Sauerovou a p. uč. Frankom odbehli 4,2 km. Štartovný poplatok spolu s darom generálneho partnera podujatia, spoločnosti Východoslovenská energetika a. s. (VSE), sa vyšplhal na sumu 6 445 eur. Finančný dar putuje do Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici v Košiciach, za ktorý škola plánuje revitalizovať záhradu a vybudovať ihrisko pre deti so špeciálnymi potrebami a rôznym druhom hendikepu. Deviataci tak nielen spravili niečo užitočné pre svoje zdravie, ale zároveň prispeli aj na dobrú vec.