Biblia očami detí a mládeže

V apríli sa uskutočnila výtvarná súťaž – BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE, organizovaná Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy.

Výtvarná komisia vyhodnotila práce našich žiakov:

V 2. kategórii bol 3. miestom ocenený žiak I.B triedy MATÚŠ KOŽEJ. Jeho výtvarné zobrazenie témy nieslo
názov – ŽOBRAJÚCI ĆLOVEK.


V 3. kategórii bola 2. miestom ocenená žiačka 4.A triedy ELLA JESENSKÁ s názvom práce – PROSBA.

Táto aktivita sa uskutočnila pod odborných usmernením pedagógov: Mgr. Mária Trnovská, Mgr. Adriána Semanová, PaedDr. Iveta Milichovská.

Zapísala: PaedDr. Iveta Milichovská.