Covid – 19 zatvára od 16.12. 2020 školu

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach zo dňa 15.12.2020 je z karanténnych a prevádzkových dôvodov prerušené vyučovanie na škole od 16.12. 2020 do 18.12. 2020.

V domácej karanténe ostávajú žiaci týchto tried:

III.A – predĺžená karanténa do 19.12. 2020

III.B – od 15.12. do 21.12. 2020

IV.A – od 15.12. do 20.12. 2020

IV.B – od 15.12. do 21.12. 2020.

Z prevádzkových a preventívnych dôvodov žiaci  I.A/B, II.A/B prechádzajú v dňoch 16. – 18.12. 2020 na dištančný spôsob výučby. Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia cez EduPage.

Usmernenie pre rodičov žiakov v karanténe:

  • Kontaktovať detského lekára a nahlásiť mu, že dieťa je v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou.
  • Priebežne sledovať dieťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa neodkladne kontaktovať detského lekára. 
  • Pri návrate do školy (január 2021) doložiť „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti + Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfečnosti (dátum na vyhlásení musí byť rovnaký ako je dátum nástupu dieťaťa do školy).
  • Úlohy počas  doby karantény budú žiakom zasielané cez EduPage.

Prosíme, aby ste naďalej sledovali web stránku školy, ktorá bude priebežne aktualizovaná a prinesie informácie o prípadných  zmenách.

Ďakujeme za  pochopenie.

                                                                                                          vedenie školy