BOLO RAZ JEDNO BÁBKOVÉ DIVADLO

V stredu 22.02.2023 žiaci 1.a 2. ročníka navštívili bábkové divadlo. Pozreli si bábkovú hru na motívy Eduarda Petišku BOLO RAZ JEDNO BÁBKOVÉ DIVADLO. Detskí diváci v nej bližšie spoznali, čo robia bábky po predstavení, keď sa zatiahne opona a reflektory zhasnú.

Uvideli nepoznaný život svojich obľúbených  hrdinov – zistili, čo robí babička s Červenou čiapočkou po skončení rozprávky, čoho sa bojí čert, ako skončí princezná, ktorá klame.

Aj cez tieto pútavé príbehy si naši žiaci ešte viac uvedomili dôležité detské témy, akými sú priateľstvo, vzájomná pomoc, či víťazstvo nad zlom

Po skončení predstavenia sa žiaci prešli malebným historickým centrom Košíc a plní zážitkov sa vrátili späť do školy.

                 PaedDr. Iveta Milichovská