Vyhodnotenie súťaže Deň bez mobilu

Začiatkom februára prebehla na našej škole prvý krát súťaž Deň bez mobilu. Odoslané práce sme rozdelili do kategórii: Video, Výtvarná tvorba a Literárna tvorba. Každá kategória má svojho víťaza. Podľa počtu zaslaných prác, porota určila počet ocenených v jednotlivých kategóriách.

Dávid a Teodor Tresovci

V kategórii Video bola ocenená 1 práca:

Dávid a Teodor Tresovci (4.A a 2.A)

V kategórii Výtvarná tvorba boli ocenené 3 práce:

1.miesto: Matúš Kožej (2.B)

2.miesto: Sofia Šulíková (7.A)

3.miesto: Bianka Spišáková (3.A)

V kategórii Literárna tvorba boli ocenené 2 práce:

1.miesto: Maroš Čorba (2.A)

2.miesto: Alexandra Šmátralová (2.B)

Porota sa rozhodla udeliť aj cenu poroty, ktorú získal Samuel Mudry (2.A)

Víťazom gratulujeme 😊