Aktivity ŠKD v mesiaci február

V mesiaci február sme sa po dištančnom vzdelávaní vrátili do lavíc a aj náš školský klub sa presunul opäť do tried. Pripravili sme niečo na sviatok sv. Valentína, porozprávali sme sa o Fašiangoch, vytvorili sme si masky na karneval, zopakovali sme si triedenie odpadu a venovali sme sa aj vitamínom. To je len zlomok toho, na čom sme pracovali. Ponúkame vám malú galériu prác.