Ag samotesty už k dispozícii

Vážení rodičia!

Ministerstvo školstva prostredníctvom okresných úradov nám v náhradnom termíne dodalo AG samotesty pre žiakov.

Tí, ktorí ste si Ag samotesty objednali, príďte si ich vyzdvihnúť v termíne:

v pondelok – 13.09. 2021 – od 13:00 do 17:30 hod.

v utorok – 14.09. 2021 – od 7:00 do 11:00 hod.

Testy vydáva hospodárka školy – pani Ľubomíra Jenčíková. Rodičia si ich musia prevziať osobne a svojim podpisom potvrdiť ich prevzatie. Návod na použitie bude zaslaný každému rodičovi cez EduPage a nájdete ho tiež nižšie v prílohe.

Z dôvodu vysokého záujmu rodičov o testy ministerstvo školstva  aktuálne dodalo 5 ks samotestov na domáce testovanie žiaka.

Na základe platného Školského semaforupodľa Usmernenia k preberaniu antigénových testov rodič škole potvrdiť použitie domácich Ag samotestov.

V EduPage v module Žiadosti/Vyhlásenia bude vyhlásenie „Domáci Ag samotest – výsledok“, cez ktoré rodič oznámi výsledok testu. Pri pozitívnom výsledku testu si takto rodič zároveň splní povinnosť nahlasovania výsledku testu škole.  

Upozornenie:

Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.

 –  V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.

V prípade, ak preberajúci antigénové samotesty použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

Mgr. Alžbeta Ličková
riaditeľka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *