10. december – Deň ľudských práv

V rámci hodiny občianskej náuky sa žiaci 6.A a 6.B dozvedeli pár základných informácií o Organizácii Spojených Národov (OSN), o deklarácii ľudských práv, ale aj o Ústave SR. 

Pri tejto príležitosti sme spomenuli aj UNICEF a ich každoročné vianočné pohľadnice, ktoré vytvárajú deti z celého sveta. Žiaci si v rámci tejto aktivity takéto vytvorili tiež. Boli to príjemné relaxačné hodiny.