Spoločne za lepšiu triedu

V novembri navštívila našich druhákov a tretiakov pani psychologička z Centra poradenstva a prevencie.  V každej triede sa venovali aktivitám zameraným na zlepšenie klímy v triede a vzťahov medzi spolužiakmi. Naši žiaci trávia v škole pomerne veľkú časť svojho času a práve preto je pre nás dôležité, aby sa vo svojej triede cítili príjemne a uvoľnene.  Prevencia je najlepšou cestou ako predísť problémom so šikanovaním. Ďakujeme pani psychologičke za ochotu a čas strávený s našimi žiakmi. 🙂