Zber papiera a PET vrchnákov

Základná škola Malá Ida organizuje zber papiera / kartón nezbierame / a PET vrchnákov v termíne od 28.09.2020 do 02.10.2020 v čase od 7:30 do 7:45 , prípadne po osobnej dohode s pánom školníkom.

Papier musí byť zviazaný šnúrkou a PET vrchnáky spočítané.