Zážitkové vyučovanie 7.A

Dňa 10.9.2021 sa žiaci 7.A triedy Základnej školy v Malej Ide spolu s pani učiteľkami Kudlíkovou, Sauerovou, Trnovskou a Kolesárovou zúčastnili na zážitkovom vyučovaní v Premonštrátskom kláštore v Jasove. Súčasťou exkurzie bolo aj slávenie sv. omše, ktorú slúžil otec Joachim. Po sv. omši si žiaci prezreli kláštor sv. Jána Krstiteľa a aj nádherné francúzske záhrady s odborným výkladom otca Joachima. Po prehliadke kláštora si žiaci pochutnali na výbornom obede a už teraz sa tešia na ďalšie zážitkové vyučovanie, ktoré pre nich pani učiteľky pripravia.

Timotej Spišák, 7.A