Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku

Každý rok v mesiaci september si v 49 štátoch Európy pripomínajú kultúrne dedičstvo.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v tomto jesennom mesiaci pod názvom: „Dedičstvo pre všetkých“. Oslavuje sa tak spoločné dedičstvo Európy, ale aj naša rozmanitosť. Ponúkame aspoň letmý pohľad na bohatú mozaiku kultúr, ktoré kráčali aj naším regiónom. Fotozábery členov krúžku Cestujeme svetom.

Ema Kačmárová, VI. B, PaedDr. S. Barbušová