Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia!

Prosíme vyplniť elektronickú prihlášku pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, podľa možností do 6. apríla 2020. Prihlášku nie je potrebné vytlačiť. Bude pripravená na podpis v deň zápisu. Prosíme vyplniť všetky údaje. V časti Poznámka uviesť prípadné zdravotné znevýhodnenie dieťaťa alebo iné existujúce závažné okolnosti.

Odkaz na elektronický formulár prihlášky:

https://zsmida.edupage.org/register/

Predbežný termín zápisu je 13. a 14. apríla 2020, ktorý sa môže meniť v závislosti od vývoja epidemickej situácie v súvislosti s Covid-19. Sledujte našu webovú stránku, na ktorej budeme priebežne podávať/dopĺňať informácie o prípadných zmenách.

Aktuálne viac informácií a potrebné tlačivá nájdete nižšie v prílohách.

Tešíme sa na našich budúcich prvákov.

vedenie školy