Z rozprávky do rozprávky

Žiaci 2. A maľovali na výtvarnej výchove rozprávkové postavičky. Počas dištančného vyučovania nakreslili výjavy z rozprávok, ale ich názvy neprezradili. Hádali ich až po návrate do školy z on line vyučovania. Namaľovali aj také motívy a  postavičky z rozprávok, ktorých názov žiaci  nevedeli uhádnuť. A Vy? Veď pozrite sami.

Mgr. D. Mihaľová, 2. A