iBobor – vyhodnotenie

V novembri sa žiaci našej školy zúčastnili v medzinárodnej súťaži iBobor. Aj tento školský rok máme úspešných riešiteľov.
V kategórii Kadet (8.A, 9.A, 9.B) sa zúčastnilo 61 žiakov, z toho 13 žiakov bolo úspešným riešiteľom.
V kategórii Benjamín (6.A, 6.B, 7.A) sa zúčastnilo 55 žiakov, z toho 3 žiaci boli úspešným riešiteľom.
V kategórii Bobrík (5.A, 5.B, výber 4. ročníka) sa zúčastnilo 29 žiakov, z toho 7 žiakov bolo úspešným riešiteľom.
V kategórii Drobec (výber 2. a 3. ročníka) sa zúčastnili 4 žiaci, z toho 3 žiaci boli úspešným riešiteľom.

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme 🙂

Andrejaninová Lenka 2.B
Dzureň Jozef 3.B
Tresa Dávid 3.A
Szantóová Barbora 4.A
Ondrejová Karolína 4.B
Girdasová Natália 5.A
Lukáčová Lenka 5.B
Artyukh Maria Jevgenievna 5.B
Artyukh Vasilisa Jevgenievna 5.B
Jakab Tobias 5.B
Dzuriaková Akari Anna 6.B
Bokor Kristián 7.A
Spišák Timotej 7.A
Ondrejová Nina 8.A
Barta Martin 9.A
Radači Lukas 9.A
Demjan Martin 9.A
Jusková Laura 9.A
Kyselová Nina 9.A
Kövér Daniel 9.A
Kohan Adam 9.A
Babušáková Petra 9.A
Kováčová Timea 9.B
Kakošová Vanesa 9.B
Petrilová Karin 9.B
Szabová Sofia 9.B