Voľné miesto asistenta učiteľa

Oznámenie o voľných pracovných miestach

  • V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

Názov zamestnávateľa: Základná škola Malá Ida       Adresa: Školská 10, 044 20 Malá Ida

Kontakt: riaditel.zsmida@gmail.com Telefón: 055/6970124, 0910146949

Kategória: asistent učiteľa

Úväzok: 100%

Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 1.9.2021 do 31.8.2022.  

Kvalifikačné predpoklady:

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Minimálne požadované vzdelanie:

Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou pedagogického zamerania; Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre primárne alebo nižšie sekundárne vzdelávanie.

Požadované doklady:

– žiadosť o prijatie do zamestnania, – profesijný životopis, – motivačný list, – kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, – súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:

– budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné najneskôr zaslať:

* mailom na adresu: riaditel.zsmida@gmail.com

alebo poštou na adresu: Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida

do 31. 8. 2021

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Malá Ida 25.08. 2021                                                                                     Mgr. Alžbeta Ličková

                                                                                                                                   riaditeľka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *