Víťazné umiestnenie nášho žiaka v medzinárodnej súťaži

Našu školu potešila skvelá správa. Vynikajúci  úspech  v jubilejnom 25. ročníku medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže – Zelený svet 2020

v kategórii literárna tvorba získal náš  žiak 9. ročníka – Erik Seman – prvé miesto!

Organizátorom súťaže je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie a Komisie pre UNESCO na Slovensku – každoročne vyzýva deti a mládež k vyjadreniu svojho postoja k environmentálnym problémom, vzťahu k prírode. Odborná porota spomedzi 26 literárnych prác ocenila práve literárnu prácu Erika Semana.

Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

Za prípravu žiaka ďakujeme pani asist. PaedDr.S. Barbušovej.