Online fašiangový karneval

15. februára sme so žiakmi 4. oddelenia ŠKD, ktorí sa vyučovali dištančne, zrealizovali online fašiangový karneval. Karnevalu predchádzala online hodina, počas ktorej sme si spoločne, no zároveň každý z vlastnej izby, vyrábali masky.

Sárka Andrejaninová vyrobila krásnu pozvánku pre všetkých, dištančne sa vzdelávajúcich spolužiakov. Počas karnevalu si žiaci doma pred kamerami zatancovali a zahrali sme si kvíz. Všetci zúčastnení získali diplom za krásne masky a účasť na kvíze. Čo myslíte, aké masky reprezentujeme?