Úspech v OK fyzikálnej olympiády

Okresné kolo fyzikálnej olympiády prebiehalo online 17. 3. 2021. Máme skvelé umiestnenie vďaka žiačke 9. ročníka.

2. miesto – Šarlota Dvořáková

Máme radosť z aktívneho zapájania sa žiakov do olympiád, blahoželáme k úspechu a šíreniu dobrého mena našej školy.

Vyslovujeme vďaku p. uč. RNDr. M. Jergovej za čas venovaný príprave žiakov.