Naša škola je plná víťazných umiestnení v OK prírodovedných olympiád

Olympiády „bežia“  v plnom prúde a naši žiaci sa v  nich vezú na víťazných a úspešných vlnách.

Dňa 12. 3. 2021 sa konalo online Okresné kolo chemickej olympiády. Pre našu školu vybojovali  krásne pódiové umiestnenia títo úspešní riešitelia:

1. miesto  – Erik Seman – žiak 9. roč.

3. miesto  – Patrik Cirbus – žiak 9. roč.

Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom. Víťazom gratulujeme a patrí im vďaka za  príkladnú reprezentáciu školy!

Poďakovanie patrí p. uč. RNDr. M. Jergovej za prípravu žiakov.