Svetový deň vody

VIII. B si Deň vody pripomenula na triednickej hodine s p. uč. Sauerovou. Žiaci si obliekli modré tričká a priniesli fľaše s čistou vodou. Pozreli sme si podnetné videá na YouTube, z ktorých sme sa dozvedeli, prečo oslavujeme 22. marca Deň vody.

Jedno z videí odporúčame aj vám. 13-ročná Aysha z Etiópie nemôže chodiť do školy. Namiesto vzdelávania trávi osem hodín denne tým, že chodí po vodu – osem hodín jej totiž trvá, kým prejde vyprahnutou krajinou k najbližšej rieke a späť. Nemá tak čas na učenie ani zábavu.