Svetový deň vody aj na hodine chémie

Tak ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku, sme si spolu so žiakmi pripomenuli Svetový deň vody, ktorému  už od roku 1993 je venovaný 22. marec.  Aktuálnosť a význam Svetového dňa vody je daná aj skutočnosťou, že na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, nemá prístup k vode. Témou Svetového dňa vody 2022 je „Podzemná voda“. Žiaci ôsmeho ročníka sa na hodinách chémie  zaoberali a skúmali rôzne minerálne vody, s ktorými sa bežne stretávajú na pultoch obchodov, v reklamách,  doma . Z etikiet , ktoré si žiaci priniesli na chémiu, sme zisťovali , aké množstvo rôznych minerálov jednotlivé vody obsahujú. Ktoré katióny a anióny sú v nich prítomné, aké majú jednotlivé prvky účinky a význam na živý organizmus. Žiaci si niektoré údaje vyhľadávali na internete či v učebnici chémie. Súčasťou ich aktivity bol aj pracovný list s mapkou liečivých prameňov a kúpeľných miest na Slovensku,  ktorémá veľké zásoby podzemnej vody a na svojej rozlohe má takmer 1600 rozličných prameňov minerálnych a termálnych vôd. Spoznávaním chemického zloženia žiaci zistili, aké môže mať voda rôznorodé zloženie a tým aj rozmanité blahodárne účinky pre náš život.

RNDr. Mária Jergová