Ponožková výzva

Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život.

Ako sa môžeme zapojiť?

Stačí, ak si 21. marca obuješ dve odlišné ponožky.

Takto spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.

Prečo ponožky?

Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky.

Dátum 21. 3. je tiež symbolický, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu.

Zapoj sa do Ponožkovej výzvy a daj svetu vedieť, čo pre teba znamená inklúzia!

Inkluzívne vzdelávanie podporuje rozmanitosť žiakov, ktorí sa učia byť k sebe vzájomne tolerantnejší. Pomáha búrať predsudky a bariéry a umožňuje ľuďom so zdravotným postihnutím, kam zaraďujeme aj Downov syndróm, nadviazať priateľstvá na celý život.

Viac informácii nájdete:  #InclusionMeans #Inkluzia #PonozkovaVyzva #WorldDownSyndromeDay