SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 2023

Svetový deň duševného zdravia si pripomíname každý rok 10. októbra. O duševné zdravie by sme sa mali starať rovnako ako o to telesné. Duševné zdravie je krehké. Hádky, hnev, odlúčenie, strata blízkeho človeka, ale aj rôzne problémy v škole alebo doma sú faktory, ktoré môžu spustiť duševnú nepohodu, depresiu, závislosti a často aj stratu záujmu o život. Preto je veľmi dôležité sa rozprávať aj o tejto téme.

Pri tejto príležitosti sme v mesiaci október urobili v triedach niekoľko rôznych aktivít na rôznych hodinách, veľa sa s deťmi rozprávali o emóciách, o vzťahoch v triede, ale aj mimo nej.

V triedach 4.A a 4.B sme urobili niekoľko aktivít, kde sme žiakov povzbudzovali, aby vedeli o sebe rozprávať najmä v pozitívnom smere, aby vedeli vyjadriť čo majú radi, čo ich robí šťastnými, čo sa im páči na škole, ako vnímajú svoju triedu. Žiaci boli perfektní, veľa chceli rozprávať a boli to veľmi pozitívne hodiny. Podobnú aktivitu urobila aj p. uč. Krupková so svojimi žiakmi 6.A v rámci svojej triednickej hodiny. P. uč. Timková vyrobila na hodinách výtvarnej výchovy krásnu koláž z prác žiakov 8.A a 8.B, ktorá vyjadruje aké sú dôležité dobré vzťahy a súdržná atmosféra v triede. Tejto téme sa venovala aj školská špeciálna pedagogička v rámci individuálnych intervencií so žiakmi. 

V rámci mesiaca duševného zdravia dávame taktiež do povedomia zbierku pre Linku dôvery NEZÁBUDKA.  Môžete ju podporiť aj Vy až do 31. 12. 2023 a prispieť tým k zlepšeniu duševného zdravia spoločnosti: prázdnou SMS v hodnote tri eurá na číslo 833.

Viac o projekte: https://dusevnezdravie.sk/project/dni-nezabudiek/