Medzinárodný deň boja proti násiliu a šikanovaniu na školách

Prvý novembrový štvrtok je vyhlásený UNESCOm ako Medzinárodný deň proti násiliu a šikanovaniu v škole. Šikanovanie sa môže prihodiť úplne každému. Hocikto sa môže sťať jeho obeťou. Preto je dobré vedieť, čo znamená pojem šikanovanie a ako riešiť, ak sa staneme obeťou šikanovania.

Šikanovanie je zneužívanie sily alebo právomoci, je to istá forma agresie. Pri šikanovaní ide o úmyselnú snahu získať prevahu nad jednotlivcom alebo viacerými jedincami prostredníctvom ubližovania, vyhrážania, výsmechu alebo zastrašovania. Obeťou šikanovania sa môže stať ktokoľvek a kdekoľvek. Hlavnými znakmi šikanovania je zjavný úmysel ublížiť druhému, pričom incidenty sa opakujú a medzi agresorom a obeťou je nepomer síl.

Ak ti niekto v škole ubližuje, alebo vieš o niekom komu je ubližované NEBOJ SA, zdôver sa triednemu učiteľovi alebo niekomu inému, komu dôveruješ. Vypočujeme si ťa a pomôžeme! Nezabudni, že v tom nie si sám! Škola by nemala byť iba miestom, kde sa žiaci vzdelávajú, ale aj miestom, kde si osvoja hodnoty, naučia sa rešpektovať druhých a miestom, kde sa každý žiak, ale aj zamestnanec bude cítiť bezpečne. Preto poďme spoločne ukázať, že na našej škole nesúhlasíme s akýmikoľvek prejavmi šikanovania a oblečme sa v piatok 3.11.2023 všetci jednotne do modrých farieb.