Svet včiel a mladí včelári na hodine prvouky

Svet včiel je mimoriadne pútavý, komplexný a nikdy nie je jednotvárny. Pravdepodobne neexistuje fascinujúcejšie spoločenstvo hmyzu ako to, ktoré vytvorili včely medonosné. Svojím prirodzeným spôsobom života, nespútané a mimoriadne prispôsobivé prostrediu, prispievajú ku kráse a fungovaniu kolobehu života v prírode. Môžu nám byť v mnohom inšpiráciou.