Deň narcisov 2022

Naša škola sa aj tento rok zapojila dňa 28. apríla do iniciatívy Ligy proti rakovine zbierkou pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie v Košiciach. Zbierka sa konala počas celého dňa v priestoroch školy, počas ktorého žiačky 8. ročníka chodili po triedach. Každému, kto prispel, veľmi pekne ďakujeme.