Spoznaj najväčších žrútov energie

V šk.roku 2019/2020 sme sa my, žiaci 3. a 4. ročníka , zúčastnili interaktívnej

prednášky – ,,Spoznaj najväčších žrútov energie”. V rámci prednášky sme

absolvovali rôzne vzdelávacie aktivity, za ktoré sme boli odmenení zaujímavými

cenami. Naším poďakovaním za túto vydarenú akciu je tento plagát, ktorý sme

kvôli  koronavírusu COVID – 19 mohli vyhotoviť až v tomto šk. roku 2020/2021.