Sopky sveta

Žiaci 5.ročnika na hodinách geografie získali zaujímavé informácie o ohnivých miestach na Zemi. Nadobudnuté vedomosti využívali pri tvorbe vlastných sopiek. Každý žiak dostal priestor na odprezentovanie svojho výtvoru, pri ktorom svoje získané poznatky prehlbil. Mnohé z projektov sú nie len esteticky zaujímavé, ale sú taktiež funkčné a vieme ich využiť na našich hodinách ako edukačnú pomôcku. Prezentácia ich prác dodala vzdelávaniu celkom iný rozmer. Originalita a tvorivosť našich žiakov nikdy nesklame. Veď posúďte sami …