Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci!

Srdečne Vás pozývame na

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

v pondelok 4. septembra 2023

PROGRAM

7:45 – 8:00 hod:              Príchod žiakov 2. – 9. ročníkov do tried

8:15 – 8:30 hod.:              Presun žiakov 2. – 9. ročníkov na druhú plošinu* v sprievode triednych učiteľov             8:20 – 8: 30 hod.: Príchod žiakov 1. ročníkov v sprievode rodičov na druhú plošinu*

8:30 – 9:15 hod.:             Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

9:20 – 10:20 hod.:           Organizácia školského roka, školský poriadok, dôležité informácie

  • žiaci a triedni učitelia 2. – 9. ročníka v triedach;
  • žiaci, rodičia a triedni učitelia 1. ročníka v triedach, žiaci prichádzajú prvý deň bez školských tašiek; v prílohe nájdete pripomenutie, čo potrebuje prvák

* V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie uskutoční v telocvični školy.

  • ŠKD a školská jedáleň – mimo prevádzky.

              UPOZORNENIE!

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom na aktuálny stav epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a rozhodnutie ministra č. 2023/13765:1-A1810 (príloha č.1), ktoré je účinné od 1. septembra 2023 ruší všetky opatrenia v školách a školských zariadeniach v súvislosti s ochorením COVID-19. Napriek zrušeným opatreniam aj naďalej odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia v školskom prostredí.

Bližšie informácie k programu vyučovania v 1. týždni školského roka 2023/2024 prinášame v prílohe č. 2.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *